Hiển thị tất cả 26 kết quả

in Danh thiếp, Name Card

in danh thiếp nhanh, chất lượng. Công cụ quảng cáo nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả.

– Name card, card visit là một tấm giấy hình chữ nhật chứa thông tin của một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân
– Helixgram hỗ trợ in mọi loại hình name card trên Giấy mỹ thuật hoặc trên giấy cán màng (mờ hoặc bóng), chất liệu Giấy Nhựa, thẻ nhựa PVC (giống thẻ ATM), kết hợp các kỹ thuật  ép kim, dập nổi dập chìm, cắt bế theo hình tròn, cấn gập đôi.
– Sử dụng thiết kế business card có sẵn của bạn hoặc do chúng tôi thiết kế.

200
300
400
+3
(50) VNĐ 660,000
200
300
400
+3
(32) VNĐ 1,550,000
100
200
300
+4

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Tròn

(19) VNĐ 450,000
5
10
20
+7

In Danh Thiếp

Place Cards

(26) VNĐ 250,000
5
10
20
+7

In Danh Thiếp

Table Tents

(27) VNĐ 250,000
5
10
20
+3

Bao Đựng Thẻ

Bao Đeo Thẻ

(15) VNĐ 500,000
200
300
400
+3
(22) VNĐ 2,850,000
200
300
400
+3
(39) VNĐ 1,250,000
100
200
300
+4

In Danh Thiếp

Thẻ Tích Điểm

(39) VNĐ 250,000
100
200
500
+1
(36) VNĐ 750,000
1
2
3
+11

In Danh Thiếp

Thẻ Nhựa PVC

(43) VNĐ 370,000
200
300
400
+3
(52) VNĐ 500,000
200
300
400
+3
(41) VNĐ 1,250,000
100
200
300
+4
(42) VNĐ 880,000
100
200
300
+4

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Vuông

(56) VNĐ 250,000
200
300
400
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Gấp Đôi

(66) VNĐ 590,000
200
300
400
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Ép Kim

(46) VNĐ 1,250,000
200
300
400
+3
(46) VNĐ 1,650,000
200
500
1000
+1
(46) VNĐ 1,250,000
200
300
400
+3
(46) VNĐ 1,650,000
200
300
400
+3
(51) VNĐ 1,550,000
100
200
300
+4

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Cán Bóng

(41) VNĐ 270,000
100
200
300
+4

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Cán Mờ

(51) VNĐ 270,000
100
200
300
+4
(41) VNĐ 880,000
200
300
400
+3
(49) VNĐ 1,650,000
200
300
400
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Dập Nổi

(46) VNĐ 1,650,000

By browsing Helixgram, you agree to our use of cookies.