Hiển thị tất cả 24 kết quả

in Danh thiếp, Name Card

in danh thiếp nhanh, chất lượng. Công cụ quảng cáo nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả.

– Name card, card visit là một tấm giấy hình chữ nhật chứa thông tin của một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân
– Helixgram hỗ trợ in mọi loại hình name card trên Giấy mỹ thuật hoặc trên giấy cán màng (mờ hoặc bóng), chất liệu Giấy Nhựa, thẻ nhựa PVC (giống thẻ ATM), kết hợp các kỹ thuật  ép kim, dập nổi dập chìm, cắt bế theo hình tròn, cấn gập đôi.
– Sử dụng thiết kế business card có sẵn của bạn hoặc do chúng tôi thiết kế.

200
300
400
+3
(34) 660,000 VNĐ
1
2
3
+3
(29) 350,000 VNĐ
200
300
400
+3
(32) 1,550,000 VNĐ
100
200
300
+4

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Cán Bóng

(27) 250,000 VNĐ
200
300
400
+3
(32) 1,550,000 VNĐ
5
10
20
+3

Hộp Đựng danh thiếp

Bao Đeo Thẻ

(0) 500,000 VNĐ
200
300
400
+3
(22) 2,850,000 VNĐ
200
300
400
+3
(26) 1,250,000 VNĐ
100
200
300
+4

In Danh Thiếp

Thẻ Tích Điểm

(19) 250,000 VNĐ
100
200
500
+1
(20) 750,000 VNĐ
1
2
3
+11

In Danh Thiếp

Thẻ Nhựa PVC

(25) 370,000 VNĐ
200
300
400
+3
(32) 500,000 VNĐ
200
300
400
+3
(30) 1,250,000 VNĐ
100
200
300
+4
(30) 880,000 VNĐ
100
200
300
+4

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Vuông

(33) 250,000 VNĐ
200
300
400
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Gấp Đôi

(36) 590,000 VNĐ
200
300
400
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Ép Kim

(36) 1,250,000 VNĐ
100
200
500
+2
(35) 850,000 VNĐ
200
500
1000
+1
(34) 1,250,000 VNĐ
200
300
400
+3
(35) 1,650,000 VNĐ
200
300
400
+3
(35) 1,150,000 VNĐ
100
200
300
+4

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Cán Mờ

(34) 250,000 VNĐ
100
200
300
+4
(30) 880,000 VNĐ
200
300
400
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Dập Nổi

(33) 1,650,000 VNĐ

By browsing Helixgram, you agree to our use of cookies.