Hiển thị tất cả 23 kết quả

in Danh thiếp, Name Card

in danh thiếp nhanh, chất lượng. Công cụ quảng cáo nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả.

– Name card, card visit là một tấm giấy hình chữ nhật chứa thông tin của một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân
– Helixgram hỗ trợ in mọi loại hình name card trên Giấy mỹ thuật hoặc trên giấy cán màng (mờ hoặc bóng), chất liệu Giấy Nhựa, thẻ nhựa PVC (giống thẻ ATM), kết hợp các kỹ thuật  ép kim, dập nổi dập chìm, cắt bế theo hình tròn, cấn gập đôi.
– Sử dụng thiết kế business card có sẵn của bạn hoặc do chúng tôi thiết kế.

100 pcs
200 pcs
+3
850,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Cán Bóng

150,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
770,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
650,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3

In Danh Thiếp

Thẻ Tích Điểm

150,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+2
750,000.00 VNĐ
Đặt hàng
1 pcs
2 pcs
+8

In Danh Thiếp

Thẻ Nhựa PVC

450,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
380,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
250,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
850,000.00 VNĐ
Đặt hàng
1 pcs
2 pcs
+4
350,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
1,200,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Vuông

250,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
1,026,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Gấp Đôi

350,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Ép Kim

650,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
850,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
950,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
850,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
780,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3

In Danh Thiếp

Danh Thiếp Cán Mờ

150,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
880,000.00 VNĐ
Đặt hàng
100 pcs
200 pcs
+3
800,000.00 VNĐ
Đặt hàng

By browsing Helixgram, you agree to our use of cookies.