Hiển thị tất cả 9 kết quả

in Banner

in banner, băng rôn, backdrop quảng cáo thu hút khách hàng.

– in banner là một trong những ấn phẩm quảng cáo được đa số công ty lớn nhỏ sử dụng.
– Phù hợp cho quảng cáo trong nhà hoặc ngoài trời. in băng rôn ngoài trời đủ màu, áp phích, bảng hiệu khung chữ X hoặc standee chân cuộn để quảng bá một đợt giảm giá hoặc sự kiện lớn.
– in bạt băng rôn phổ biến cho các hội nghị & triển lãm thương mại.

-17%
1 pcs
2 pcs
+4
600,000.00 VNĐ
Đặt hàng
1 pcs
2 pcs
+8
490,000.00 VNĐ
Đặt hàng
1 pcs
2 pcs
+8
295,000.00 VNĐ
Đặt hàng
1 pcs
2 pcs
+8

In Banner

Tấm Foamex

450,000.00 VNĐ
Đặt hàng
1 pcs
2 pcs
+4
600,000.00 VNĐ
Đặt hàng
1 pcs
2 pcs
+4
290,000.00 VNĐ
Đặt hàng
1 pcs
2 pcs
+4
380,000.00 VNĐ
Đặt hàng
-17%
1 pcs
2 pcs
+4
600,000.00 VNĐ
Đặt hàng
1 pcs
2 pcs
+4
500,000.00 VNĐ
Đặt hàng

By browsing Helixgram, you agree to our use of cookies.