Hiển thị tất cả 9 kết quả

in Banner

in banner, băng rôn, backdrop quảng cáo thu hút khách hàng.

– in banner là một trong những ấn phẩm quảng cáo được đa số công ty lớn nhỏ sử dụng.
– Phù hợp cho quảng cáo trong nhà hoặc ngoài trời. in băng rôn ngoài trời đủ màu, áp phích, bảng hiệu khung chữ X hoặc standee chân cuộn để quảng bá một đợt giảm giá hoặc sự kiện lớn.
– in bạt băng rôn phổ biến cho các hội nghị & triển lãm thương mại.

-17%
1
2
3
+3
(11) 600,000 VNĐ
Xem sản phẩm
1
2
3
+7
(11) 490,000 VNĐ
Xem sản phẩm
1
2
3
+7
(11) 295,000 VNĐ
Xem sản phẩm
1
2
3
+7

In Banner

Tấm Foamex

(10) 250,000 VNĐ
Xem sản phẩm
1
2
3
+3
(10) 600,000 VNĐ
Xem sản phẩm
1
2
3
+3
(11) 290,000 VNĐ
Xem sản phẩm
1
2
3
+3
(10) 380,000 VNĐ
Xem sản phẩm
1
2
3
+3
(12) 600,000 VNĐ
Xem sản phẩm
1
2
3
+3
(11) 500,000 VNĐ
Xem sản phẩm

By browsing Helixgram, you agree to our use of cookies.